Temel Cisco Switch Komutları

Temel Cisco Switch Komutları

Switch konfigürasyonunu görmek için:
CiscoSwitch#
CiscoSwitch#show running-config
veya kısaca
CiscoSwitch#sh run

Bir portun (Ör: Fa0/1) konfigürasyonunu görmek:
CiscoSwitch#show running-config interface fa0/1

Cihazın Modeli ve IOS Versiyonu:
CiscoSwitch#show version

Vlanları görmek için:
CiscoSwitch#show vlan

Bütün Mac Adreslerini görmek:
CiscoSwitch#show mac-address-table

Bir Mac Adresinin (Ör: 0011.2233.4455) hangi portta olduğunu görmek:
CiscoSwitch#show mac-address-table address 0011.2233.4455

Bir porttaki (Ör: FastEthernet 0/5 portu) Mac Adreslerini görmek:
CiscoSwitch#show mac-address-table interface fastEthernet 0/5
veya kısaca
CiscoSwitch#sh mac- int fa0/5

Bütün portların ve vlanların durumunu, anlık ve istatistiki bilgilerini görmek:
CiscoSwitch#show interfaces

Sadece belli bir portun veya vlanın durumunu görmek:
CiscoSwitch#show interfaces fa0/1
CiscoSwitch#show interfaces vlan 1

Bir hata nedeniyle switch tarafından kapatılmış (error disabled) portları bulmak:
Bazen ethernet kartı arızaları, kablo arızaları veya aşırı trafik üreten virüsler takılı oldukları portların switch tarafından kapatılmasına neden olurlar.
CiscoSwitch#show interfaces status err-disabled

Bir portu kapatmak veya kapalı portu açmak:
CiscoSwitch#config terminal
CiscoSwitch(config)#interface fa0/1
CiscoSwitch(config-if)#shutdown
Aynı portu tekrar açmak için:
CiscoSwitch(config-if)#no shutdown

Porta vlan atamak veya vlan’ı değiştirmek:
Örnek: Fa0/1 portunu vlan 10’a atamak
CiscoSwitch#configure terminal
CiscoSwitch(config)#interface fastEthernet 0/1
CiscoSwitch(config-if)#switchport access vlan 10
CiscoSwitch(config-if)end
CiscoSwitch#

Bir portun (Ör: fa0/1) speed ve duplex ayarını yapmak:
CiscoSwitch#conf t
CiscoSwitch(config)#interface fastEthernet 0/1
CiscoSwitch(config-if)#speed 100 (10, 100 veya auto)
CiscoSwitch(config-if)#duplex full (half veya full)
CiscoSwitch(config-if)end
switch gigabitse speed 1000 yapılabilir:
CiscoSwitch#conf t
CiscoSwitch(config)#interface gi0/1
CiscoSwitch(config-if)#speed 1000

Bir porta açıklama yazmak:
CiscoSwitch#configure terminal
CiscoSwitch(config)#interface fastEthernet 0/1
CiscoSwitch(config-if)#description portaciklamasi

Cihazın adını değiştirmek:
CiscoSwitch#configure terminal
CiscoSwitch(config)#hostname Switch1
Switch1(config)#

Konfigürasyonu kaydetmek:
CiscoSwitch#write memory
veya kısaca
CiscoSwitch#wr mem

Port Mirroring (veya Port Monitoring)
Ör: fa0/2 portunu fa0/3 portuna kopyalamak:
CiscoSwitch#configure terminal
CiscoSwitch(config)#monitor session 1 source interface fastethernet 0/2
CiscoSwitch(config)#monitor session 1 destination interface fastethernet 0/3

Switchi yeniden başlatmak (restart, reboot etmek)
CiscoSwitch#reload

Çıkış:
CiscoSwitch#exit

Bir cevap yazın