Temel Cisco Switch Komutları

Temel Cisco Switch Komutları Switch konfigürasyonunu görmek için: CiscoSwitch# CiscoSwitch#show running-config veya kısaca CiscoSwitch#sh run Bir portun (Ör: Fa0/1) konfigürasyonunu görmek: CiscoSwitch#show running-config interface...

Real (Public), Private, Gerçek IP Nedir?

Aşağıdaki IP aralıkları, Internet Assigned Numbers Authority (IANA) tarafından Lokal Networkler (LAN – Yerel Ağlar) için ayrılmıştır. Bu yüzden bu IP adresleri internet (WAN)...

Site to Site VPN ve Remote Access VPN

VPN (Virtual Private Network), verilerin internet ortamında a noktasından b noktasına tünelleme yöntemiyle şifrelenmiş bir şekilde güvenli olarak iletilmesinde kullanılan bir yöntemdir. VPN ile...

IPV4 Class ve Subnetting Tablo

IPv4 protokolünde ait ip sınıfları, subnet maskler, wild card numaraları ve rezerve aralıkları belirten güzel bir tablo.

OSI Katmanları ve OSI Modeli Nedir?

OSI Referans Modeli – OSI Katmanları Modern bilgisayar ağları yapısal olarak tasarlanmıştır. Tasarım karmaşıklığını azaltmak için birçok ağ herbiri diğeri üzerine inşa edilmiş bir...